logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Gruntowny remont i przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury nr 5Kończy się remont i przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 na osiedlu Przylesie w Nowym Fordonie, który znany jest z działalności kół teatralnych, muzycznych i tanecznych. MDK nr 5 prowadzi też m.in. pracownie: krawiecką, fotograficzną, szermierczą. Przebudowa i modernizacja budynku jest wynikiem realizacji przez Miasto projektu termomodernizacji placówek oświatowych. Po modernizacji budynek zużywa mniej energii, został  też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo MDK nr 5  zyska jeszcze nowe wyposażenie.

Inwestycja kosztowała 6,15 mln zł, z czego 2,5 mln zł pochodziło z dofinansowania unijnego.

Powyższe działanie wpisuje się w przyjęte cele operacyjne Strategii Rozwoju Bydgoszczy:

  • II.1.2. Dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju i ustawicznego kształcenia mieszkańców.
  • III.2.3. Przyjazne dla wszystkich mieszkańców rozwiązania funkcjonalne infrastruktury publicznej.
  • IV.1.3. Ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu.


Więcej informacji na stronie:
https://bydgoszczinformuje.pl/mdk-nr-5-w-fordonie-dostanie-nowe-zycie-konczy-sie-gruntowny-remont-i-przebudowa/
https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/eko-emdek-po-modernizacji-jeszcze-wiecej-mozli/