logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Bydgoskie Standardy ZieleniZarządzeniem z dnia 26 marca 2024 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy wprowadził do stosowania „Bydgoskie Standardy Zieleni”. Standardy mają zastosowanie do wszelkich działań związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni, rozwojem terenów zieleni oraz przygotowaniem i realizacją inwestycji na terenach stanowiących własność Miasta Bydgoszcz oraz Skarbu Państwa, przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Bydgoszczy, miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem Miasta Bydgoszcz. Opracowane standardy mają za zadanie wzmacniać rolę i pozycję zieleni w mieście oraz wspomagać pracę miejskich organów administracji w procesie kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni Bydgoszczy. Kwestia zarzadzania zielenią w „Bydgoskich Standardach Zieleni” została przedstawiona  kompleksowo. W prace nad rekomendacjami do dokumentu zaangażowani byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy i przedstawiciele jednostek miejskich, naukowcy i specjaliści-praktycy w zakresie zieleni, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy (Zespół ds. zieleni). Dokument „Bydgoskie Standardy Zieleni. Rekomendacje do lokalnych wytycznych w zakresie kształtowania miejskiej zieleni” został poddany konsultacjom społecznym. Dokument „Bydgoskie Standardy Zieleni” powstał w ramach realizacji projektu „Bez lipy!”, którego celem było partycypacyjne wypracowanie i wdrożenie mechanizmów, które usprawnią system zarządzania zielenią w Bydgoszczy.
Powyższe działania wpisują się w przyjęte cele operacyjne Strategii Rozwoju Bydgoszczy:

  • I.1.2. Aktywny udział mieszkańców w decyzjach dotyczących funkcjonowania miasta.
  • III.2.3. Przyjazne dla wszystkich mieszkańców rozwiązania funkcjonalne infrastruktury publicznej.
  • IV.1.4. Wysoka jakość środowiska i zachowanie jego zasobów.


Zarządzenie nr 212/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.03.2024 w sprawie wprowadzenia standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Bydgoszcz - "Bydgoskie Standardy Zieleni".