logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

DOKUMENTYObowiązujący dokument „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”


Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIV/603/20 z dnia 27 maja 2020 roku.

Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju – przyjęty dokument

Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju (folder w języku polskim)

Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju (folder w języku angielskim)

 

Wdrażanie strategii


Zarządzenie nr 450/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wdrażania i monitorowania dokumentu pn. "Bydgoszcz 2030. Strategi rozwoju"

 

Raporty o stanie miasta Bydgoszczy


za rok 2023

za rok 2022

za rok 2021

za rok 2020

 

Proces aktualizacji strategii rozwoju


Zarządzenie Nr 497/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy

Diagnoza Miasta Bydgoszczy w latach 2011–2015

Zarządzenie Nr 544/2017Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy

Raport z konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy - sierpień 2018

Zarządzenie Nr 722/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 692/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju Bydgoszczy

Projekt strategii rozwoju – dokument do konsultacji społecznych

Raport z konsultacji strategii rozwoju

Projekt strategii rozwoju – dokument po konsultacjach społecznych

 

Poprzednia strategia rozwoju


Uchwała Nr XLVIII/1045/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie "Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku"

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/1045/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 roku

 

Sprawozdania z realizacji poprzedniej strategii


Informacja z realizacji strategii za 2019 rok
Informacja z realizacji strategii za 2018 rok
Informacja z realizacji strategii za 2014-2017
Informacja z realizacji strategii za 2017 rok
Informacja z realizacji strategii za 2016 rok
Informacja z realizacji strategii za 2015 rok
Informacja z realizacji strategii za 2014 rok