logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Za nami konsultacje społeczne projektu aktualizowanej strategii rozwojuW styczniu br. zakończyliśmy trwający od 25 listopada br. etap prac związany z szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi projektu strategii rozwoju miasta. Dziękujemy Państwu za liczne spostrzeżenia i uwagi związane z funkcjonowaniem i rozwojem Bydgoszczy.

Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji: