logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Drodzy Bydgoszczanie,

otaczająca nas rzeczywistość podlega nieustannym zmianom. Jedna rzecz jest jednak niezmienna – wszyscy chcemy mieszkać, pracować, spędzać czas z rodziną w miejscu czystym, przyjaznym i dobrze funkcjonującym. Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Mieszkańców oraz nowe trendy i wyzwania, przystąpiliśmy do aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Zapraszam wszystkich do włączenia się w prace nad Strategią - już dziś współtworzymy naszą przyszłość.
PREZYDENT BYDGOSZCZY
Rafał Bruski

Strategia Rozwoju Bydgoszczy uchwalona!W dniu 27 maja br., podczas XXIV sesji, Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła dokument „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”.

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIV/603/20 z dnia 27 maja 2020 roku.
Dokument Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju.

 Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w prace nad dokumentem. Dziękujemy Państwu za czas poświęcony sprawom Miasta, ogromne zaangażowanie, wielogodzinne merytoryczne dyskusje, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także budowanie życzliwej atmosfery wspólnej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią.