logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Szanowni Państwo,

(…) Wdrożenie strategii będzie zależne od wielu czynników. (...) Mam jednak głęboką nadzieję, że uda nam się spełnić oczekiwania bydgoszczan. Zachęcam więc do dalszej, wspólnej pracy dla przyszłości, byśmy nadal mogli obserwować, jak nasze miasto sprawnie się rozwija i pięknieje.
PREZYDENT BYDGOSZCZY
Rafał Bruski

Konsultacje Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.Więcej.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskimWięcej.

Raport o stanie Miasta Bydgoszczy za 2021 r.Więcej.