logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Drodzy Bydgoszczanie,

otaczająca nas rzeczywistość podlega nieustannym zmianom. Jedna rzecz jest jednak niezmienna – wszyscy chcemy mieszkać, pracować, spędzać czas z rodziną w miejscu czystym, przyjaznym i dobrze funkcjonującym. Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Mieszkańców oraz nowe trendy i wyzwania, przystąpiliśmy do aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Zapraszam wszystkich do włączenia się w prace nad Strategią - już dziś współtworzymy naszą przyszłość.
PREZYDENT BYDGOSZCZY
Rafał Bruski

Trwają konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.Więcej.

Strategia Rozwoju Bydgoszczy uchwalona!W dniu 27 maja br., podczas XXIV sesji, Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła dokument „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”.

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIV/603/20 z dnia 27 maja 2020 roku.
Dokument Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju.

 Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w prace nad dokumentem. Dziękujemy Państwu za czas poświęcony sprawom Miasta, ogromne zaangażowanie, wielogodzinne merytoryczne dyskusje, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także budowanie życzliwej atmosfery wspólnej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią.