logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Szanowni Państwo,

(…) Wdrożenie strategii będzie zależne od wielu czynników. (...) Mam jednak głęboką nadzieję, że uda nam się spełnić oczekiwania bydgoszczan. Zachęcam więc do dalszej, wspólnej pracy dla przyszłości, byśmy nadal mogli obserwować, jak nasze miasto sprawnie się rozwija i pięknieje.
PREZYDENT BYDGOSZCZY
Rafał Bruski

Bydgoszcz atrakcyjna gospodarczo



Więcej.

Bydgoski program działań na rzecz równego traktowania w przygotowaniu



Więcej.

Bydgoszcz stawia na buspasy



Więcej.