logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Poniżej prezentujemy obowiązujące programy przypisane do poszczególnych obszarów Strategii:

OBSZAR VI. NOWOCZESNA GOSPODARKA