logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Strategia Rozwoju Elektromobilności uchwalonaW dniu 25 listopada 2020 r. Radni Rady Miasta Bydgoszczy podczas XXXI sesji przyjęli projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku. Dokument stanowi jeden z planowanych programów wdrożeniowych dla strategii rozwoju Bydgoszczy. Uchwalony dokument wskazuje możliwości ograniczenia negatywnego wpływu sektora transportowego na jakość życia mieszkańców miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Strategii Rozwoju Elektromobilności.