logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.W dniach od 5 do 26 października 2017 r. przeprowadzane jest wśród Bydgoszczan oraz osób związanych z miastem badanie ankietowe.

Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłego kształtu Bydgoszczy. Mają Państwo możliwość anonimowego wypowiedzenia się na temat: oczekiwań, potrzeb oraz problemów i wyzwań stojących przed Bydgoszczą.

Każdy głos jest dla nas ważny - uwzględnienie opinii Mieszkańców to podstawowe założenie procesu aktualizacji Strategii.
Zależy nam, aby wypowiedziało się jak najwięcej Bydgoszczan, dlatego prosimy o rozpowszechnienie informacji o ankiecie
w swoim otoczeniu.
Do dnia 26 października br. ankietę można wypełnić on-line lub pobrać formularz.

Wypełnione formularze prosimy przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy poprzez:

  1. wrzucenie do urn zlokalizowanych w obiektach Urzędu Miasta Bydgoszczy: ul. Jezuicka 1, ul. Grudziądzka 9-15, ul. Wojska Polskiego 65, CH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, biura meldunkowe: ul. Przyrzecze 1, ul. E. Gierczak 6, ul. Boya Żeleńskiego 18,
  2. przesłanie na adres pocztowy: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Jezuicka 6a, 85-102 Bydgoszcz,
  3. przesłanie drogą elektroniczną na adres: strategia@um.bydgoszcz.pl.

WYPEŁNIJ       POBIERZ


Serdecznie prosimy wszystkich Państwa o wypełnienie ankiety.