logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

ZAPRASZAMY NA CYKL KOLEJNYCH SPOTKAŃ STRATEGICZNYCHOd 18 czerwca rusza cykl sześciu otwartych spotkań z mieszkańcami dotyczący działań związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy. W czasie spotkań mieszkańcy uzyskają informacje na temat dotychczasowych prac nad strategią.

Przy udziale zewnętrznego moderatora będą wypracowywane rekomendacje dotyczące działań w ramach realizacji celów strategicznych wynikających z przygotowywanego dokumentu. W spotkaniach uczestniczyć będzie Prezydent Miasta.
Aby ułatwić bydgoszczanom dotarcie na debaty, odbędą się one w różnych częściach miasta.
Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r.  o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 44 (Kino Jeremi) przy ul. Fieldorfa „Nila” 13 w Bydgoszczy. Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Nowego Fordonu, Osiedla Tatrzańskiego, Osiedla Terenów Nadwiślańskich oraz Starego Fordonu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 21 czerwca (czwartek) w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Cichej 59. Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Bartodziejów, Bielaw, Brdyujścia, Siernieczka i Osiedla Leśnego.

Konsultacje zaczynamy o godzinie 17.00. Pół godziny wcześniej będzie można pobrać specjalne ankiety konsultacyjne i  uzyskać dodatkowe informacje.

O datach kolejnych spotkań będziemy informowali z tygodniowym wyprzedzeniem.
Zapraszamy na spotkania!